sedlar

Stora skillnader i avgifter för medicinska intyg

torsdag, 16 mars, 2017

Vad är egentligen en patientavgift? Eller vad är en patient eller vad är sjukdom?
Dessa frågor får de som lever med en kronisk sjukdom, diabetes, ställa sig när de är på besök i sjukvården för sina regelbundna hälso-/ögonundersökningar i samband med körkortsintyg (körkort A, B) till Transportstyrelsen.

Storstockholms Diabetesförening har via ett öppet brev till gruppledarna i Stockholms läns landsting påtalat den förvirring som råder och begärt att de tar initiativ till en översyn av de medicinska intygen och vilka avgifter som gäller.

Föreningen menar att det idag inte finns någon konsekvens i hur avgifterna tas ut för dessa intyg i Stockholm. Kostnaden för individen kan variera alltifrån vanlig patientavgift i specialistvården på 350 kr till totalt över 800 kr eller mer. Har patienten tur kan allt klaras av i samband med de vanliga återbesöken på diabeteskliniken.

Undersökningen som krävs är i två delar den ena är en hälsoundersökning som ska göras av en specialist och den andra är en kvalificerad ögonundersökning. Många gånger blir det alltså två besök och två avgifter. Även intyget kan det krävas en avgift för. Vanligast är att dessa undersökningar görs var tredje år men för vissa kan det krävas att intyg lämnas varje år.

Det föreningen också vänder sig emot är att de medicinska intygen för de med diabetes, jämställs i regelverket med andra medicinska intyg som måste lämnas i samband med visumansökningar, inför dykcertifikat eller inför ansökan om adoption, vilka inte faller inom sjukvårdens ansvarsområde.

Det som på grund av sjukdom och där individen som omnämns i sammanhanget ses som patient måste väl ändå falla inom sjukvårdens ansvarsområde och avgifterna ska sättas därefter, menar föreningens ordförande Stig Nyman.  

Öppet brev till Stockholms läns landsting.