tjej i träningskläder

Stort gensvar på vår enkät om diabetesvården i coronatider

onsdag, 8 april, 2020

För många som har diabetes måste andra delar av vården som inte direkt har koppling till coronaviruset fortsätta att fungera på bästa möjliga sätt. För att få en bild av hur det förhåller sig skickade Storstockholms diabetesförening ut en enkel enkät med ett antal frågor som rör vårdbesök, tillhandahållande och leverans av läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Enkäten gick ut till ca 2000 medlemmar och på endast 2 dagar mellan den 6–7 april svarade 615 st.
TACK, alla ni! Med er hjälp får vi viktig kunskap om hur läget är just nu och vad vi behöver påtala för ansvariga inom diabetesvården inom region Stockholm.

Här följer en sammanfattning av enkäten:

Har du kunnat göra de besök i vården som du haft planerade?
Av de 600 svarande hade ca 200 personer fått sina besök som vanligt, 200 hade antingen själva eller av vården ställt in besöket. 200 hade inga inplanerade besök.

Att vården ställt om till att blivit mer digital stämmer inte med svaren vi fått in. 70 procent var fysiska besök.
"Mycket förvånad över att jag som alltså tillhör en riskgrupp får en inbjudan till möte med min diabetessköterska (som också tillhör en riskgrupp) till ett möte, när det är fullt möjligt att ta via datorn. Inte en enda kommentar om Corona."

Har du upplevt problem med att få tag på de läkemedel du behöver?
Närmare 85 procent anger att de inte haft några problem att få tag på sina läkemedel. 
Av de som haft problem fick 60 procent beställa och vänta på leverans.
"Besökte apotek fyra gånger innan de hade fått in insulinpoddar."
"Svårt att hitta rätt produkt på apoteken som inte hade varan hemma. Fick heller inte ut hela insulinbehovet pga brist."

Upplever du några problem med att få tag på hjälpmedel eller förbrukningsartiklar, sensorer, sändare med mera?
Inte heller här finns det några stora problem. Dock var det 20 procent som har haft problem med att få sina sensorer.
"Mycket längre leveranstid och ibland svårt att få besked om när dessa kan levereras."
"Leveransen av nålar tog samma tid som vanligt. Leveransen av sensorer tog lite längre tid än vanligt."

Har du haft möjlighet att få det du behöver av läkemedel eller hjälpmedel och förbrukningsartiklar levererat hem till dig?
Nästan 30 procent uppger att det varit svårt att få hemleveranser i dagsläget. Det har varit lättare att få läkemedel hemskickade via apoteken men helt klart har det varit svårare att få sensorer hemlevererade. Många har också uttryckt oro över detta eftersom en del av dem tillhör en grupp som ombeds stanna hemma. Här finns det förbättringspotential framför allt om situationen som vi har nu blir långvarig.
"Hittills har jag måst hämta hjälpmedel på posten. Jag är 80 år och ska undvika sådana kontakter."

Är det något av följande som du önskar att föreningen kan bidra med i dagsläget? 
Tydligast är att närmare 35 procent vill ha mer information om diabetes och corona. De önskar också slippa hopbuntningen mellan typ 1- och 2-diabetes.
"Att hålla isär typ 1 och typ 2 i alla sammanhang. Hjälp media med detta!"