Svenska Diabetesförbundet splittras - största föreningen utesluts med omedelbar verkan

lördag, 17 oktober, 2009

Beslutet om uteslutning av Storstockholms Diabetesförening ur Svenska Diabetesförbundet fattades med knapp majoritet på organisationens riksstämma, lördagen 17 oktober.

 – Jag är djupt ledsen över att ett så stort förbund splittras när vi istället hade kunnat enas om hur vi ska arbeta för att förbättra situationen för människor med diabetes, säger Inge-Britt Lundin, ordförande i Storstockholms Diabetesförening, SSDF.

Bakgrunden till beslutet är att SSDF under några års tid gett medlemmar möjlighet att vara endast lokalt anslutna. Föreningen har dock under året presenterat förslag på lösningar för att successivt slussa in dem som valt att stå utanför. Men under det kvarstående hotet om omedelbar uteslutning beslöt föreningen i september att alla medlemmar i föreningen i fortsättningen även ska vara anslutna till förbundet.

– Vi tycker vi har gjort allt vi kunnat för att lösa det här problemet och är mycket besvikna och förvånade över att det slutade så här, säger Inge Britt Lundin.

Formella skäl till uteslutningen är svåra att hitta eftersom förbundets krav var uppfyllda. Men förbundsstyrelsen hävdar att Stockholmsföreningens beslut att göra alla till medlemmar i förbundet, "inte är trovärdigt".

– Beslutet påverkar inte våra medlemmars situation. Vi kommer att fortsätta att axla det stora ansvar vi har för att alla i Storstockholm med diabetes ska må så bra som möjligt. Vi är en stark förening med en i grunden god ekonomi och ett starkt förtroende hos tjänstemän och politiker i landstinget, understryker Inge-Britt Lundin.

– Nu är det kanske läge att bilda ett nytt förbund som ägnar sig åt hur människor med diabetes ska få det bra i sin vardag istället för att lägga kraft på interna stridigheter, säger Inge-Britt Lundin.

Kontakt: Inge-Britt Lundin, ordförande

2009-10-17   i SSDF, tel 070-685 05 75

Fakta: Förbundsstyrelsens förslag om uteslutning fick 115 röster, 102 röstade emot och 9 avstod. Storstockholms Diabetesförening har 5 153 medlemmar av vilka 2 138 valt att vara endast lokalt anslutna. Svenska Diabetesförbundet hade drygt 29 000 medlemmar.