En sjuksköterska undersöker en mage och letar efter fettkuddar efter insulininjektioner

Tänk rotation och undvik fettkuddar

torsdag, 8 november, 2018

Ett svängande blodsocker, oförklarliga hypoglykemier och ingen respons på höjda insulindoser. Det kan tyda på lipohypertrofi, en fettkudde som bildas när man injicerar insulinet upprepade gånger på samma ställe.

 Storstockholms Diabetesförening bjöds in till en utbildningskväll för sjuksköterskor om injektionsteknik på Norra Latin i Stockholm, arrangerat av BD. Drygt 40 sjuksköterskor fick både teori och praktik i ämnet tack vare att fyra personer med typ 1-diabetes snällt drog upp tröjan för att låta sjuksköterskorna titta, klämma och känna dem på magen.
– Ni ska alltid fråga patienten var de sticker sig och hur de varierar stickställe. Titta på deras injektionsställen och kläm och känn, uppmanade Ingela Bredenberg, diabetessjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

En av orsakerna till dessa lipohypertrofier är att insulinbehandlade personer med diabetes av bekvämlighet använder samma nål flera gånger och att de inte varierar stickställe. Då bildas fettknölar och i dem absorberas inte insulinet på samma sätt som i frisk vävnad. Därför behövs mer insulin, i genomsnitt 15 extra insulinenheter.

40 procent av alla insulinbehandlade personer i Sverige återanvänder sina nålar, nålar som egentligen är engångsmaterial. Följden blir trubbiga nålar som skadar vävnaden mer än vad som är nödvändigt och då uppstår risken att få fettkuddar. Men, forskning visar att varierar man stickställe minskar fettkuddarna i storlek med 50 procent på ett halvår, antalet personer med oväntade hypoglykemier minskar med 40 procent och antalet personer med blodsockersvängningar minskar med drygt 40 procent.  
För att undvika lipohypertrofi ska man inte återanvända en kanyl, inte injicera genom kläder, variera stickställe med en centimeter och använda kanyler som är fyra millimeter långa, oavsett BMI. Lämpliga områden att sticka sig i är mage, skinka och lår.

Nytt för i år är att det finns nationella riktlinjer för injektionsteknik. Där rekommenderas att långverkande insulin injiceras i skinka eller lår. Kortverkande i magen då det absorberas snabbare därifrån. Mixinsulin ges i magen vid frukost och i skinka eller lår vid kvällsmålet. Vid pumpbehandling är rekommendationerna desamma vad gäller variation av injektionsområde, dock inte i låren.
Inledningen i riktlinjerna, ”Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes”, vittnar om hur viktigt det är med rätt injektionsteknik: ”Korrekt injektionsteknik är lika viktig i diabetesbehandlingen som valet av läkemedel och som den ordinerade dosen”.

 

Text och foto: Maria Sjöström