Teddystudiens logga, en teddybjörn med jordklot i famnen

TEDDY letar autoantikroppar

torsdag, 9 januari, 2020

Seniorprofessor Åke Lernmarks forskargrupp vid Lunds universitet försöker förutsäga typ 1-diabetes innan den bryter ut. Med hjälp av blodprover letar de efter autoantikroppar hos nyfödda och barn under 15 år.

TEDDY-studien startade 2004 och har som syfte att ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. Sedan tidigare vet forskarna att det särskilt är två HLA-antigener som ger ökad risk att utveckla autoimmun diabetes. I den aktuella studien gentestades barn med hjälp av navelsträngsblod för att hitta individer med förhöjd risk för typ 1-diabetes. 
8600 barn från Sverige, Tyskland, USA och Finland upptäcktes ha HLA-antigenerna, och de fick sedan lämna blodprov fyra gånger per år i 15 år. Det krävs dock fler faktorer än HLA-antigenerna för att diabetes ska utvecklas, och det är dessa faktorer som TEDDY vill identifiera.

Krävs en infektion

Forskarna menar att det krävs en infektion hos barnet, som immunförsvaret reagerar mot på ett felaktigt sätt, nämligen genom att tillverka antikroppar även mot de kroppsegna ämnena. Immunreaktionen förstör då de insulinproducerande cellerna, och därmed även kroppens förmåga att själv reglera blodsockernivån – vilket resulterar i att insulin måste tillföras utifrån.
Forskargruppen menar att det vore önskvärt att screena alla barn vid en viss ålder, för att hitta barn i riskzonen för autoimmun diabetes. Men än så länge är detta inte aktuellt, eftersom det ännu inte existerar någon förebyggande behandling. Till den bakgrunden har forskarna börjat ge insulin till en testgrupp som är i riskzonen för diabetes, för att se om de kan förhindra att autoantikropparna uppstår.
– Det är lite på samma sätt som vid behandling av allergier, när man vill vänja kroppen vid det man är allergisk mot. Att vi valt att ge insulin i tre år är för att autoantikroppar mot insulin för det mesta dyker upp under barnets tre första år, säger professor Åke Lernmark.
Ett positivt resultat för studien skulle innebära ett steg närmare en allmän screening av diabetes. I dagsläget behöver dock analysmetoderna effektiviseras och en förebyggande behandling utarbetas.
Text:Luca Pirro