Gravida personer med typ 1-diabetes föder för tidigt

Tidig födsel för typ 1-mödrar

måndag, 17 juni, 2019

Gravida typ 1-diabetiker har en ökad risk att föda för tidigt. Det fastslår forskare från Karolinska institutet och Sahlgrenska akademin.

Enligt studien, som publiceras i Annals of Internal Medicine, ökar risken att föda för tidigt när mammans blodsockernivå stiger. Cirka 22 procent av barnen som hade en mamma med typ 1-diabetes föddes för tidigt. Det är att jämföra med fem procent risk för barn med en mamma utan diabetes.
– Detta är den första studie som är stor nog för att slå fast att risken att föda för tidigt varierar med olika blodsockernivåer. Vår studie har gjorts på nationell nivå vilket ger ett resultat som gäller för en genomsnittlig kvinna med typ 1-diabetes, säger Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Studiens metod var att länka samman data från Medicinska födelseregistret och Nationella diabetesregistret, för att få en bild av hur vanligt förekommande tidiga födslar var hos respektive grupp.

För gravida typ 1-diabetiker var risken för tidig födsel och andra graviditetskomplikationer högst hos dem med ett HbA1c kring 60–70 mmol/mol – men även de som höll en rekommenderad nivå på under 48 mmol/mol löpte högre risk för komplikationer än icke-diabetiker.

 

Luca Pirro