Omslaget till Nationella riktlinjer för diabetesvård översyn 2017

Uppdaterade riktlinjer med moderna läkemedel

tisdag, 20 juni, 2017

Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetes. Den tidigare versionen är från 2015 och stora delar av den gäller givetvis fortfarande. Det som är nytt är framför allt att de nya glukossänkande läkemedlen har fått en betydligt högre prioritering och att fetmakirurgi rekommenderas relativt högt.

Det finns ett antal centrala rekommendationer i riktlinjerna. En av dem är att vården bör arbeta förebyggande så att färre utvecklar typ 2-diabetes. Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och ca 450 000 har diabetes i Sverige och 90 procent av dessa har typ 2. För att förbygga utvecklingen av diabetes, måste vården bli bättre på en effektiv blodtrycksbehandling och blodfettsbehandling med statiner, vilket nu lyfts fram i de uppdaterade riktlinjerna.  I riktlinjerna lyfts även rekommendationer som syftar till en hälsosammare livsstil fram. Patienter ska i högre grad få stöd i att sluta röka, öka sin fysiska aktivitet och skaffa sig goda kostvanor.

SSDF är positiva till de förslag som nu finns i den uppdaterade versionen av riktlinjerna. Vi har länge påtalat att Sverige har legat efter när det gäller att använda nya läkemedel inom diabetesvården. Då har vi framför allt jämfört med hur de övriga nordiska länderna använder läkemedel på diabetesområdet. Nu gäller det bara att landstingen tar till sig rekommendationerna från Socialstyrelsen så att de blir till nytta för patienterna.

Nedanstående områden har fått förbättrad prioritering:

Effektiv blodfettsbehandling med statiner
Sluta röka, ökad fysisk aktivitet.
Blodglukossänkande behandling
Bästa möjliga glukoskontroll
Fetmakirurgi
Förebygga komplikationer
Patientutbildning
Individualiserad behandling

Till riktlinjerna