folkvimmel

Utan patienterna kan inte vården utvecklas

måndag, 20 augusti, 2018

450 miljoner kronor avsattes under fyra år för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Att utveckla en mer patientcentrerad vård visade sig vara svårt, fokus blev mer på dem som arbetar i vården, visar den nya rapporten Stöd på vägen från Myndigheten för vårdanalys.

Satsningens målsättning var att stimulera utveckling av en kunskapsbaserad vård, patientcentrerad vård och prevention.
Den delen som syftade till att öka patientmedverkan blev för patienterna men inte med dem. Det är tydligt att vården inte vet hur patienternas kunskap ska tas tillvara.

Däremot kan man utläsa att de projekt som patientorganisationerna själva drivit har haft ett tydligare fokus på att stärka patienternas delaktighet i vården, genom bland annat stöd till egenvård och prevention.

En slutsats som rapporten lyfter fram, och som är oroande, är att många av projekten och utvecklingsarbetena har varit av traditionell art. De har byggt på hur vården idag arbetar och i samma strukturer. Kopplingen till digitala verktyg, nya arbetssätt eller förändrade roller och ansvar har varit svag.

Ett antal rekommendationer till landstingen presenteras i rapporten om hur de i högre grad kan involvera patienterna:

  • Ta tillvara och integrera patienternas kunskap i vården
  • Ta reda på vad kan patienterna bidra med själva och stöd dem i de arbetet
  • Låt pålästa patienter vara med och driva mot högre kvalitet av sin egen vård och behandling.
  • Utveckla uppföljningen med patientrapporterade data

Storstockholms Diabetesförening kommer att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av det här arbetet. Vi vet att det är tillsammans med patienterna som vården kan förbättras.

Rapporten Stöd på vägen kan läsas i sin helhet här