Almedalen
Foto: Region Gotland

Vi lyfter vår kampanj i Almedalen

måndag, 18 juni, 2018

När Storstockholms Diabetesförening åker till Almedalen första veckan i juli är strategin att lyfta föreningens kampanj #diabetesdebatt, fem vägar mot en bättre diabetesvård. Kampanjen tar avstamp i personcentrerad vård där du som lever med sjukdomen skall vara i centrum, inte systemet.

- Vården är för standardiserad och generell och tar inte hänsyn till individuella förhållanden. Vi på Storstockholms Diabetesförening vill att patientens egen förmåga ska tas tillvara i större utsträckning och att patienten får stöd i den viktiga egenvården, säger Kristina Söderlund, intressepolitisk chef i föreningen.

Under veckan är föreningen inbjuden till en rad seminarier för att lyfta patientperspektivet. Det handlar bland annat om hur man kan minska risken för komplikationer, diabetes och ögon, jämlik diabetesvård, artificiell intelligens i vården och innovation. Dessutom kommer Storstockholms Diabetesförening tillsammans med en rad andra föreningar presentera rapporten, Vård i världsklass. Rapporten ger förslag på åtgärder som behövs för en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar. 

- Vi är glada att vi fått så många förfrågningar att lyfta fram Storstockholms Diabetesförening syn på diabetesvården och hur den kan bli ännu bättre. Ofta hamnar diskussionen snett och man pratar om istället för med patienterna. Vi har ett annat perspektiv och det är viktigt att det kommer fram, säger Kristina Söderlund.

Här hittar ni Storstockholms Diabetesförening under Almedalsveckan, 1-8 juli 2018.

2/7, 13.15-14.30, St: Hans Café                        
Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?

2/7, 13.30 – 14.30, Gotlands Museum
Så kan AI öka delaktigheten från patienten

3/7, 9.00-10.00, Funktionsrätts tält vid Hamnplan
Vägen mot världsklass, Samverkan kring en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar

3/7, 9.00-9.45, Wisby Strand Congress & Event
Får den som lever se?

3/7, 10.20-11.10, Burmeisters bakficka
Jämlik diabetesvård - lätt i teorin, svårt i praktiken

3/7, 15.30-16.30, Hälsodalen
Hellre rik och frisk än fattig och sjuk? Om socioekonomi och diabetesvård.