Vanliga myter om diabetes

Det finns många myter om diabetes, oftast bygger de på okunskap. För att uppmärksamma Världsdiabetesdagen 2020 tog vi tjuren vid hornen och spräckte tre av de vanligaste diabetesmyterna en gång för alla! 

vdd.logga

MYT #1

Finns det en speciell diabeteskost?

MYT #2

Är typ 2-diabetes en ålderssjukdom?

MYT #3

Får man typ 1-diabetes av att äta för mycket socker?

Experterna säger sitt

Kolla när experterna går till botten med myterna!

David Nathanson berättar om olika teorier varför man får typ 1-diabetes.
Jelena Mossiaguine ger tips vad du med typ 2-diabetes kan tänkta på.
Inga-Lena Andersson, dietist, pratar om mat och diabetes.